• PÓŁKOLONIE ZASADY

  Wszystkie bieżące informacje dotyczące półkolonii najszybciej będą się pojawiały na stronie
  www.uksbasketfun.pl
  Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi informacjami!

  PIERWSZY DZIEŃ PÓŁKOLONII

  • W związku z organizacją półkolonii nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat (bilety wstępu, przejazdy…).
  • Przy wejściu do szkoły będzie informacja, w którym miejscu (pietrze, części szkoły) znajdują się sale przeznaczone dla grup półkolonijnych.
  • Dzieci zapisujemy do grup pierwszego dnia półkolonii. Uczestnicy, w miarę możliwości, będą dzieleni na grupy pod względem wieku i ewentualnych przyjaźni. Proszę by przyjechali Państwo odpowiednio wcześniej (ok. godz. 7.00) i zgłaszali podczas podziału, że dzieci/rodzeństwa chcą być w jednej grupie. Przyjazd na ostatnią chwilę rodzi wiele nieporozumień związanych np. z brakiem miejsca w danej grupie,  poza tym dezorganizuje pracę wychowawców i zaburza plan całej półkolonii. Listy podziału na grupy zostaną wywieszone przy salach, razem z programem półkolonii. Dwie/cztery ostatnie grupy są przeznaczone dla dzieci z klas IV-VI i dla rodzeństw: starsze dziecko (kl. IV-VI)-młodsze dziecko (kl. I – III) . Pozostałe grupy dla dzieci z klas I-III. Proszę rozważyć czy rodzeństwa z dużą różnicą wieku powinny być w jednej (starszej) grupie – dzieci zwykle nie są z tego zadowolone, sprawia to również trudność dla wychowawców w organizacji zajęć dla grupy dzieci w różnym wieku.
  • Proszę przestrzegać funkcjonowania grupy półkolonijnej zgodnie z zapisem dzieci pierwszego dnia półkolonii. (Nie zamieniamy dzieci w grupach, po ustaleniu pierwszego dnia).
  • Ze względu na dużą ilość dzieci, dopiero po przydzieleniu dziecka do grupy będą Państwo wiedzieli, który program realizuje Państwa dziecko (program będzie wywieszony przy sali grupy)
  • Pierwszego dnia zbieramy zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, odbiór dziecka przez osobę nie będącą opiekunem prawnym, zgodę na zajęcia w parku trampolin, zgodę na zajęcia w Centrum „Skałka”. Zgody dostępne są na stronach szkół, oraz na www.uksbasketfun.pl. Do wypełnienia zgód niezbędna jest znajomość nr dowodu osobistego Państwa (rodzica/opiekuna prawnego) i osoby, którą chcecie Państwo upoważnić do odbioru dziecka. Dlatego bardzo prosimy, aby mieli Państwo przygotowane zgody o których mowa podczas zapisu dzieci do grup.
  • Również pierwszego dnia wychowawcy będą zbierali nr Państwa tel., inf. o ewentualnych uczuleniach na pokarmy, rozmiar obuwia (wyjście na kręgle, lodowisko).
  • Po zapisaniu dziecka do grup wychowawcy poinformują dzieci, gdzie znajduje się ich szatnia, gdzie zmieniają i zostawiają obuwie w których dzieci przyszły (obuwie zmienne jest obowiązkowe).

  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PÓŁKOLONII

  • Jeśli dziecko ma samodzielnie wracać po półkolonii do domu lub być odebrane przez osobę nie będącą rodzicem/opiekunem prawnym, proszę przygotować oświadczenie, że wyrażają Państwo na to zgodę i przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii.
   (Stosowne oświadczenia są do pobrania na stronie, będą również wydrukowane, przygotowane w salach.  Proszę jednak, kto z Państwa ma możliwość, o wydrukowanie oświadczenia/zgody wcześniej i przekazanie wypełnionego wychowawcy)
  • Proszę, aby przyprowadzali Państwo dzieci od godz. 7.00 do godz. 7.45, chyba że będą zajęcia zaplanowane w terenie na godz. 8.00 – to odpowiednio wcześniej. Jeśli są wycieczki i mamy umówione warsztaty, wychowawcy zbierają grupy i wychodzą o umówionej godzinie.
  • Ze względów bezpieczeństwa, nie wyrażamy zgody na dowożenie dzieci w jakiekolwiek miejsce, gdzie np. mają odbywać się zajęcia.
  • Proszę zgłaszać wychowawcy przyprowadzenie i odbiór dziecka z półkolonii.
  • Dzieci przyprowadzamy i odbieramy ze Szkoły. Bardzo proszę nie odbierać dzieci podczas powrotu z wycieczek: na przejściach dla pieszych, w tramwajach, na przystankach tramwajowych, z chodnika w drodze do szkoły. Jest to niebezpiecznie! Poza tym wychowawcy muszą sprawdzić i odnotować komu dziecko oddają.

  ZAOPATRZENIE DZIECKA NA PÓŁKOLONIE

  • Dzieci, które w roku szkolnym są uczniami Szkoły, w której jest półkolonia, nie korzystają z zamykanych szafek, jeśli takie posiadają. Wszystkie rzeczy (strój sportowy, buty zmienne, itp. trzymamy w salach/przygotowanych szatniach).
  • Podczas półkolonii codziennie będą odbywały się zajęcia sportowe-proszę zaopatrzyć dzieci w strój sportowy (świeża koszulka, spodenki i skarpety), buty zmienne, gumkę do długich włosów!
  • Proszę, aby każde dziecko miało ze sobą plecak na prowiant i wodę, w którym zmieści się także worek ze strojem sportowym.
  • Proszę zaopatrzyć dzieci w bidony/butelki, woda do picia będzie na miejscu.
  • Bardzo proszę ubierać dzieci stosownie do panujących warunków atmosferycznych.
  • Strój do parku trampolin: getry/dresy, koszulka sportowa,skarpety antypoślizgowe, gumka do długich włosów (proszę mieć strój do parku już pierwszego dnia półkolonii).
  • Strój do Centrum „Skałka”: getry/spodenki do kolan, koszulka, skarpety buty zmienne, gumka do długich włosów.
  • Proszę, by dzieci jadły rano śniadanie. Przemieszczamy się komunikacją miejską, a część dzieci ma chorobę lokomocyjną lub bolą je brzuchy i wymiotują. Dzieci na półkolonii dostają drożdżówkę lub pączka, później obiad. Jeśli uważają Państwo, że dzieci mogą być głodne, proszę zaopatrzyć je w drugie śniadanie.
  • Proszę nie dawać dzieciom pieniędzy. Nie będziemy nic kupować ani w kinie, ani podczas innych wyjść.

  Ponadto:
  Na każdych zajęciach i warsztatach są instruktorzy, proszę się nie obawiać, że dziecko czegoś nie umie i sobie nie poradzi.
  Program szczegółowy jest uzależniony w dużej mierze od MPK, więc proszę się nie denerwować, jeśli grupa już powinna wrócić do Szkoły, a jeszcze jej nie ma.
  Podczas półkolonii obowiązuje zakaz posiadania telefonów i gier.