• O nas

  Uczniowski Klub Sportowy Basket Fun powstał 13 sierpnia 2010 roku, aby jak największej liczbie dzieci dać szanse przeżycia przygody z koszykówką.
  Zajęcia prowadzone są dla ponad 100 dziewcząt i chłopców z klas 0-IV, w Szkołach Podstawowych nr: 1, 71, 73, 98 i 107. Nasi podopieczni mogą sprawdzać swoje umiejętności w turniejach koszykówki organizowanych przez klub i rozwijać swoje ambicje sportowe podczas półkolonii i obozów szkoleniowych.

  Celem naszego Klubu jest przede wszystkim promowanie sportu, poszukiwanie i rozwijanie talentów sportowych. Koszykówka jest dla nas priorytetem. Przyczynia się ona nie tylko do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej, ale także rozwija intelektualnie, kształtuje osobowość oraz uczy budowania poprawnych relacji społecznych.   Nasze cele realizujemy poprzez prowadzenie regularnych zajęć koszykówki, organizację półkolonii i obozów sportowych, a także tworzenie autorskich klas sportowych edukacji wczesnoszkolnej.

  Obecnie współpracujemy z pięcioma wrocławskimi Szkołami Podstawowymi, jednak chcemy poszerzać nasze działania. Zapraszamy szkoły i przedszkola do współpracy.

  Paula Wiśniewska – założycielka i prezes klubu.

  Od lat staram się popularyzować aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Uważam, że sport powinien być nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Wierzę, że aktywny styl życia musi być promowany od najwcześniejszych lat, dlatego staram się zaszczepiać swoją inicjatywę wśród jak największej liczby młodych osób. Sport jest moją pasją i pracą, w którą wkładam całe serce. Każdy trening to dla mnie wyzwanie, inspiracja i przyjemność. Dzięki zajęciom z dziećmi sama rozwijam się i zmieniam, przez co moja praca i treningi stają się coraz lepsze. Uczestnictwo w zajęciach sportowych daje dzieciom nie tylko możliwość uczenia się zasad gier sportowych, ale także wspiera rozwój zdolności interpersonalnych. Treningi stwarzają im szansę na odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, są przestrzenią do ćwiczenia zachowań w grupie, do prezentowania, odkrywania i wspierania talentów.

  Doświadczenie: Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum, trener koszykówki w UKS Basket Fun, UKS „Gimbasket” i WKS „Śląsk” Wrocław, zajęcia dydaktyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Antropomotoryki, staż w Zakładzie Antropologii w Polskiej Akademii Nauk, absolwentka studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego, absolwentka Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, sekretarz stowarzyszenia „Aktywni z Pasją”.