• Półkolonie zimowe w SP 113 – informacje

   

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-12 LAT

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Zemska 16 c, Wrocław

  TURNUS I: 15-19.01.2024 r.

  TURNUS II: 22-26.01.2024 r.

  KOSZT: 230 zł turnus z wyżywieniem

               (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  • kino,

  • zajęcia sportowe,

  • zajęcia w parku trampolin,

  • warsztaty ochrony zwierząt,

  • warsztaty udzielania pierwszej pomocy,

  • zajęcia na basenie,

  • warsztaty rękodzieła,

  • zajęcia rekreacyjne,

  • gry planszowe.

  Podany program jest orientacyjny.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne są dostępne w serwisie internetowym SP 113 i na www.uksbasketfun.pl

  – zapisy będą odbywać się w formie elektronicznej

  12.12.23 r. w godz. 16.00-19.00 – zapisy dla uczniów z SP 113

  13.12.23 r. od godz. 9.00 zapisy dla uczniów z pozostałych szkół wrocławskich

  Jeśli w terminie dla uczniów z SP113 zostaną zapisane dzieci z innych placówek, po weryfikacji kart, zostaną wykreślone z listy uczestników.

  Na każdy turnus przewidziano 270 miejsc, po wyczerpaniu limitu, na stronie rejestracji uruchomią się zapisy na listę rezerwową.

  LINK DO REJESTRACJI: https://www.sp113.borinf.pl

  UWAGA!

  Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, należy:

  – w dniach 14.12.23 r. lub 15.12.23 r. w godz. 16.00-18.00 dostarczyć wypełnioną w całości kartę kwalifikacyjną z klauzulą RODO do Szkoły Podstawowej 113 (wyznaczone stanowisko)

  – do 20.12.23 r. uregulować opłatę za półkolonie na rachunek współorganizatora

  W przypadku niedopełnienia powyższych formalności dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników.

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

  TYTUŁ PRZELEWU:

  Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 113, numer turnusu

  np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 113, turnus I

  Jeśli zapisują Państwo dziecko na dwa turnusy lub rodzeństwo proszę wykonać jeden przelew, ale odpowiednio go opisać,

  np. Jan Kowalski, Kacper Kowalski, półkolonie w sp 113 turnus I

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 113 zima 2024 turnus I

  karta kwalifikacyjna SP 113 zima 2024 turnus II