• Patronat MG13

    Nasz Klub z Fundacją Marcina Gortata MG13 połączyły wspólne cele. Nawiązana współpraca zaowocowała objęciem naszych działań w ramach promowania sportu i zaszczepiania bakcyla koszykówki Patronatem Fundacji.  wychowanie młodego  pokolenia w duchu aktywności sportowej jest naszym celem. Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania rozbudzą w dzieciach pasję, nauczą czerpać satysfakcję z uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia, a w przyszłości zaowocują odkryciem takich talentów jak Marcin Gortat.