• Półkolonie zimowe w SP 67 – informacje, zapisy

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 67, pl. Muzealny 20, 50-035 Wrocław

  Dla dzieci w wieku: 7-12 lat

  TURNUS I: 15-19.01.2018 r. (120 miejsc)

  TURNUS II: 22-26.01.2018 r. (120 miejsc)

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem
  (drożdżówka, soczek, woda, obiad – drugie danie)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  – zajęcia sportowe,
  – wyjście do Parku Trampolin,
  – kręgle (Skytower),
  – warsztaty w Muzeum,
  – wyjście do kina,
  – wyjście na lodowisko,
  – warsztaty ekologiczne,
  – warsztaty rękodzieła,
  – gry rekreacyjne,
  – gry planszowe.

  Podany program jest orientacyjny.
  Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne są dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,

  – zapisy przyjmowane są pod nr tel. 691 699 255

  – dzieci można zapisać na dwa turnusy (mogą Państwo zrobić jeden przelew),

  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

  W tytule przelewu proszę podać:

  Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 67, numer turnusu
  (Jan Kowalski, półkolonie w SP 67, turnus I)

  Dodatkowe informacje: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 67 turnus I

  karta kwalifikacyjna SP 67 turnus II

  UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  upoważnienie-odbiór dziecka

  oświadczenie-samodzielny powrót dziecka

  WYJŚCIE DO PARKU TRAMPOLIN JUMPWORLD

  Regulamin Parku Trampolin: http://jumpworld.pl/wroclaw/regulamin/

  ZGODY NA ZAJĘCIA W PARKU TRAMPOLIN  JUMPWORLD
  Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe. Proszę zaopatrzyć dzieci.
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  zgoda indywidualna JUMPWorld SP 67

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).

  Półkolonie zasady zima 2018