• Półkolonie zimowe w SP 50 – informacje, zapisy

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Czeska 38,

  Dla dzieci w wieku: 7-12 lat

  TURNUS I: 15-19.01.2018 r. (240 miejsc)

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem
  (drożdżówka, soczek, woda, obiad – drugie danie)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  – zajęcia sportowe,
  – wyjście do Parku Trampolin,
  – kręgle (Skytower),
  – warsztaty w Muzeum,
  – wyjście do kina,
  – wyjście na lodowisko,
  – warsztaty ekologiczne,
  – warsztaty rękodzieła,
  – gry rekreacyjne,
  – gry planszowe.

  Podany program jest orientacyjny.Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne dostępne są przy portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na stronie współorganizatora www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,

  – zapisy przyjmowane są drogą telefoniczną: 691 699 255
  (dla dzieci zapisanych 7 grudnia termin płatności upływa 15.12.2017 r.)

  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

  W tytule przelewu proszę podać:

  Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 50
  (
  Jan Kowalski, półkolonie w SP 50)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 50 turnus I

  UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  upoważnienie-odbiór dziecka

  oświadczenie-samodzielny powrót dziecka

  WYJŚCIE DO PARKU TRAMPOLIN JUMPWORLD

  Regulamin Parku Trampolin: http://jumpworld.pl/wroclaw/regulamin/

  ZGODY NA ZAJĘCIA W PARKU TRAMPOLIN  JUMPWORLD
  Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe. Proszę zaopatrzyć dzieci.
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  zgoda indywidualna JUMPWorld SP 50

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).

  Półkolonie zasady zima 2018