• Półkolonie zimowe w SP 113 – informacje, zapisy

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Zemska 16 c, Wrocław

  Dla dzieci w wieku: 7-12 lat

  TURNUS I: 15-19.01.2018 r.

  TURNUS II: 22-26.01.2018 r.

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem
  (drożdżówka, soczek, woda, obiad – drugie danie)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:
  – zajęcia sportowe,
  – wyjście do Parku Trampolin,
  – kręgle (Skytower),
  – warsztaty w Muzeum,
  – wyjście do kina,
  – wyjście na lodowisko,
  – warsztaty ekologiczne,
  – warsztaty rękodzieła,
  – gry rekreacyjne,
  – gry planszowe.

  Podany program jest orientacyjny.

  Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne są dostępne na portierni – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,
  – zapisy będą przyjmowane do wyczerpania miejsc pod nr tel. 691 699 255
  (dla osób, które zapisały dzieci 7.12.2017 r. termin zapłaty upływa 15.12.2017 r.)

  – dzieci można zapisać na dwa turnusy (mogą Państwo zrobić jeden przelew),
  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław
  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

  W tytule przelewu proszę podać:

  Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 113, numer turnusu
  (Jan Kowalski, półkolonie w SP 113, turnus I)

  Dodatkowe informacje: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 113 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 113 turnus II

  UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  oświadczenie-samodzielny powrót dziecka

  upoważnienie-odbiór dziecka

  WYJŚCIE DO PARKU TRAMPOLIN JUMPWORLD

  Regulamin Parku Trampolin: http://jumpworld.pl/wroclaw/regulamin/

  ZGODY NA ZAJĘCIA W PARKU TRAMPOLIN  JUMPWORLD
  Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe. Proszę zaopatrzyć dzieci.
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  zgoda-indywidualna-JUMPWorld-SP-113

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).

  Półkolonie zasady zima 2018