• Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 47

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-12 LAT
  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35-37, Wrocław

  TURNUS I: 26-30.06.2017 r.
  TURNUS II: 3-7.07.2017 r.
  TURNUS III: 10-14.07.2017 r.

  KOSZT: 130 zł turnus z wyżywieniem (drożdżówka, soczek, woda, obiad – drugie danie)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.00

  W PROGRAMIE:

  – zajęcia sportowe: treningi koszykówki, piłki nożnej i samoobrony,
  – wyjście do kina,
  – kręgle (Skytower),
  – zajęcia w parku trampolin,
  – warsztaty w Empiku,
  – warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,
  – warsztaty ochrony zwierząt, warsztaty rękodzieła,gry planszowe
  – wyjścia na kąpieliska,
  – rejs statkiem, pływanie na kajakach.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,

  – zapisy przyjmowane będą 15 i 17 maja 2017 r. w godz. 16.30-18.00 w SP 47, w korytarzu przy świetlicy szkolnej, o udziale dziecka w półkolonii decyduje kolejność zgłoszeń,

  – przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 15 i 17 maja 2017 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek współorganizatora półkolonii do 26.05.2017 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 26.05.2017 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników,

  – jeśli po powyższym terminie zostaną lub zwolnią się miejsca, wyznaczone zostaną kolejne terminy zapisu dostępne na stronie internetowej Szkoły i www.uksbasketfun.pl,

  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław
  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083
  W tytule przelewu proszę podać:
  Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 47, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 47, turnus I)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 47 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 47 turnus II
  karta kwalifikacyjna SP 47 turnus III

  Wypełnione zgody, upoważnienia i oświadczenia przekazują Państwo wychowawcy pierwszego dnia półkolonii  podczas zapisu dziecka do grupy.

  zgoda indywidualna JUMPWorld SP 47
  (Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe, proszę zaopatrzyć dzieci)
  upoważnienie-odbiór dziecka SP 47
  oświadczenie-samodzielny powrót SP 47

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).