• Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 30

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-12 LAT
  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Zaporoska 28, Wrocław

  TURNUS I: 24-28.07.2017 r.
  TURNUS II: 31.07-04.08.2017 r.

  KOSZT: 130 zł turnus z wyżywieniem (drożdżówka, soczek, woda, obiad – drugie danie)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.00

  W PROGRAMIE:

  • zajęcia sportowe: treningi koszykówki, piłki nożnej i samoobrony,
  • wyjście do kina,
  • kręgle (Skytower),
  • zajęcia w parku trampolin,
  • warsztaty w Empiku,
  • warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,
  • warsztaty ochrony zwierząt, warsztaty rękodzieła,gry planszowe
  • wyjścia na kąpieliska,
  • rejs statkiem, pływanie na kajakach.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne są dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl – w formie elektronicznej,
  – zapisy przyjmowane będą 9 maja 2017 r. w godz. 16.00-17.30 w SP 30, w korytarzu przy stołówce szkolnej, o udziale dziecka w półkolonii decyduje kolejność zgłoszeń,
  – przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 9 maja 2017 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek Rady Rodziców przy SP 30 do 26.05.2017 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 26.05.2017 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników,
  – jeśli po powyższym terminie zostaną lub zwolnią się miejsca, wyznaczone zostaną kolejne terminy zapisu dostępne na stronie internetowej Szkoły i 
  www.uksbasketfun.pl,
  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  Rada Rodziców SP 30, ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław
  Credit Agricole
  75 1940 1076
  6572 3847 0000 0000
  W tytule przelewu proszę podać:
  Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 30, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 30, turnus I)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 30 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 30 turnus II

  Wypełnione zgody, upoważnienia i oświadczenia przekazują Państwo wychowawcy pierwszego dnia półkolonii  podczas zapisu dziecka do grupy.

  oświadczenie-samodzielny powrót dziecka do domu SP 30
  upoważnienie-odbiór dziecka SP30

  zgoda indywidualna JUMPWorld SP30
  (Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe, proszę zaopatrzyć dzieci)

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).