• Półkolonie letnie w SP 47 – informacje

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-13 LAT

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35-37

  TURNUS I: 24-28.06.2019 r.

  TURNUS II: 1-5.07.2019 r.

  TURNUS III: 8-12.07.2019 r.

  TURNUS IV: 15-19.07.2019 r.

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  • zajęcia sportowe

  • wyjścia na przedstawienia,

  • zajęcia w parku trampolin,

  • warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

  • warsztaty ochrony zwierząt,

  • warsztaty kulinarne,

  • warsztaty rękodzieła,

  • wyjścia na kąpieliska,

  • pływanie na kajakach,

  • rejs statkiem.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl

  – zapisy przyjmowane będą 22.05.2019 r. (środa) w godz. 16.00-17.30 w korytarzu na parterze szkoły


  przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 22.05.219 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek współorganizatora do 31.05.2019 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 31.05.2019 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń,

  – jeśli zostaną wolne miejsca zostanie wyznaczony kolejny termin zapisów,
  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

  TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 47, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 47, turnus I)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

   karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus II
  karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus III
  karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus IV