• Półkolonie letnie w SP 47 – informacje

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-13 LAT

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35-37

  TURNUS I: 24-28.06.2019 r.

  TURNUS II: 1-5.07.2019 r.

  TURNUS III: 8-12.07.2019 r.

  TURNUS IV: 15-19.07.2019 r.

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  • zajęcia sportowe

  • wyjścia na przedstawienia,

  • zajęcia w parku trampolin,

  • warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

  • warsztaty ochrony zwierząt,

  • warsztaty kulinarne,

  • warsztaty rękodzieła,

  • wyjścia na kąpieliska,

  • pływanie na kajakach,

  • rejs statkiem.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl

  – zapisy przyjmowane będą 22.05.2019 r. (środa) w godz. 16.00-17.30 w korytarzu na parterze szkoły


  przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 22.05.219 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek współorganizatora do 31.05.2019 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 31.05.2019 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń,

  – jeśli zostaną wolne miejsca zostanie wyznaczony kolejny termin zapisów,
  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  Opłata za półkolonie

  UKS Basket Fun, ul. Dąbrowskiego 34/10, 50-457 Wrocław

  BANK PEKAO S A 52124019941111001036687083

  TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 47, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 47, turnus I)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

   karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus II
  karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus III
  karta kwalifikacyjna SP 47 lato 2019 turnus IV

  UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  oświadczenie-samodzielny powrót dziecka do domu

  upoważnienie-odbiór dziecka sp 47

  WYJŚCIE DO PARKU TRAMPOLIN JUMPWORLD

  Regulamin JumpWorld

  Zgoda na zajęcia w JumpWorld

  Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe. Proszę zaopatrzyć dzieci.
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).

  ZASADY ORGANIZACYJNE – PÓŁKOLONIE

  CO KAŻDY PÓŁKOLONISTA MIEĆ POWINIEN!

  PÓŁKOLONIE ZASADY ORGANIZACYJNE!

  REGULAMINY:

  REJSY – REGULAMIN

  WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO- REGULAMIN