• Półkolonie letnie w SP 30 – informacje

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-13 LAT

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Zaporoska 28, Wrocław

  TURNUS I: 22-26.07.2019 r.

  TURNUS II: 29.07-2.08.2019 r.

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  • zajęcia sportowe

  • wyjścia na przedstawienia,

  • zajęcia w parku trampolin,

  • warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

  • warsztaty ochrony zwierząt,

  • warsztaty kulinarne,

  • warsztaty rękodzieła,

  • wyjścia na kąpieliska,

  • pływanie na kajakach,

  • rejs statkiem.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl

  ZAPISY – UCZNIOWIE SP 30:

  – przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 6-17.05.2019 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek Rady Rodziców przy SP 30 do 20.05.2019 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 20.05.2019 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników,

  w terminie 6-17.05.2019 r. sekretariat przyjmuje karty kwal. na półkolonie tylko od uczniów SP 30

  ZAPISY – UCZNIOWIE Z INNYCH SZKÓŁ:

  -21.05.2019 w godz. 16.00-17.00 w holu przy sekretariacie, będą przyjmowane karty kwal. uczniów spoza SP 30 (termin płatności: 31.05.2019 na rachunek RR przy  SP 30

  O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń

  Opłata za półkolonie

  Rada Rodziców SP 30, ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław

  Credit Agricole 75 1940 1076 6572 3847 0000 0000

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 30, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 30, turnus I)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 30 lato 2019 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 30 lato 2019 turnus II