• Półkolonie letnie w SP 30 – informacje

  DLA DZIECI W WIEKU: 6-13 LAT

  MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Zaporoska 28, Wrocław

  TURNUS I: 22-26.07.2019 r.

  TURNUS II: 29.07-2.08.2019 r.

  KOSZT: 140 zł turnus z wyżywieniem (obiad – drugie danie, owoc, soczek, woda)

  OPIEKA DLA DZIECI: OD 7.00 DO 16.30

  W PROGRAMIE:

  • zajęcia sportowe

  • wyjścia na przedstawienia,

  • zajęcia w parku trampolin,

  • warsztaty w Pałacu Królewskim/Arsenale Miejskim,

  • warsztaty ochrony zwierząt,

  • warsztaty kulinarne,

  • warsztaty rękodzieła,

  • wyjścia na kąpieliska,

  • pływanie na kajakach,

  • rejs statkiem.

  Podany program jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

  ZAPISY I OPŁATY:

  – karty kwalifikacyjne będą dostępne na portierni Szkoły – w formie papierowej, w serwisie internetowym Szkoły oraz na www.uksbasketfun.pl

  ZAPISY – UCZNIOWIE SP 30:

  – przez zapisanie dziecka na półkolonie rozumie się złożenie wypełnionej w całości karty kwalifikacyjnej w terminie 6-17.05.2019 r. i uiszczenie opłaty za półkolonie na rachunek Rady Rodziców przy SP 30 do 20.05.2019 r. W przypadku nieuregulowania należności do dnia 20.05.2019 r. dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników,

  w terminie 6-17.05.2019 r. sekretariat przyjmuje karty kwal. na półkolonie tylko od uczniów SP 30

  ZAPISY – UCZNIOWIE Z INNYCH SZKÓŁ:

  -21.05.2019 w godz. 16.00-17.00 w holu przy sekretariacie, będą przyjmowane karty kwal. uczniów spoza SP 30 (termin płatności: 31.05.2019 na rachunek RR przy  SP 30

  O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń

  Opłata za półkolonie

  Rada Rodziców SP 30, ul. Zaporoska 28, 53-523 Wrocław

  Credit Agricole 75 1940 1076 6572 3847 0000 0000

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  TYTUŁ PRZELEWU: Imię i Nazwisko dziecka z dopiskiem: półkolonia w SP 30, numer turnusu (np. Jan Kowalski, półkolonie w SP 30, turnus I)

  Dodatkowe inf.: Paula Wiśniewska, 691 699 255, www.uksbasketfun.pl

  karta kwalifikacyjna SP 30 lato 2019 turnus I
  karta kwalifikacyjna SP 30 lato 2019 turnus II

  UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  oświadczenie-samodzielny powrót dziecka do domu

  upoważnienie-odbiór dziecka sp 30

  WYJŚCIE DO PARKU TRAMPOLIN JUMPWORLD

  Regulamin JumpWorld

  Zgoda na zajęcia w JumpWorld

  Na zajęciach w parku trampolin obowiązują skarpety antypoślizgowe. Proszę zaopatrzyć dzieci.
  (Wypełnione proszę przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii, podczas zapisu dziecka do grupy)

  WSZYSTKIE ZGODY, UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA SĄ WAŻNE PODCZAS JEDNEGO TURNUSU, JEŚLI ZAPISALI PAŃSTWO DZIECI NA DWA TURNUSY BĘDZIE POTRZEBNY DRUGI KOMPLET NA KOLEJNY TURNUS (PODPISANE PRZEKAZAĆ WYCHOWAWCY PIERWSZEGO DNIA PÓŁKOLONII PODCZAS ZAPISU DO GRUPY).

  ZASADY ORGANIZACYJNE – PÓŁKOLONIE

  CO KAŻDY PÓŁKOLONISTA MIEĆ POWINIEN!

  PÓŁKOLONIE ZASADY ORGANIZACYJNE!

  REGULAMINY:

  REJSY – REGULAMIN

  WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO- REGULAMIN