• Dodatkowe miejsca – lista rezerwowa

  Data: 2024.06.06 | Kategoria: koszykówka | Tagi:

  UWAGA!

  Dla dzieci z listy rezerwowej zostały utworzone dodatkowe grupy.

  Osoby, które zapisały dzieci na listę rezerwową proszone są o zalogowanie na link do zapisów na półkolonie i sprawdzenie statusu rejestracji!

  * Jeśli dziecko widnieje na liście półkolonii proszę:

  – do 14.06.2024 uregulować opłatę za półkolonie

  – w dniu  14.06.2024 r. w godz. 16.00-17.30 dostarczyć do SP 113 w całości wypełnioną kartę kwalifikacyjną  z klauzulą RODO
  (wyznaczone stanowisko w szkole).

  Zgody/upoważnianie/oświadczenia proszę mieć ze sobą wypełnione pierwszego dnia półkolonii.

  * Jeśli z powodu rezygnacji uczestników będą widoczne miejsca w systemie rejestracji, można zapisać dziecko i postępować zgodnie z wytycznymi dla dzieci, które dostały się na półkolonie z listy rezerwowej.

  * Jeśli dziecko jest na liście rezerwowej, w przypadku zwolnienia się miejsca, zostaną Państwo powiadomieni drogą telefoniczną.

  W przypadku nieuregulowania opłaty lub nie dostarczenia karty kwalifikacyjnej w wyznaczonych terminach dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników.

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie zostaje zwracana.

  LINK DO REJESTRACJI:

  http://www.sp113.borinf.pl/